Κατεργασίες CNC
Πιστοποιημένες συγκολλήσεις
Συναρμολόγηση
Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρία μας; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (KNDS Greece), ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2001 ως 100% θυγατρική εταιρία της KNDS Deutschland GmbH & Co. KG. Ο μητρικός όμιλος ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στον τομέα της κατασκευής τεθωρακισμένων τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενίσχυσε με αυτό το επιχειρηματικό βήμα τη μέχρι τότε παρουσία του στην Ελλάδα και έθεσε τις βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση του έργου LEO2HEL. 

Ως συνεργάτης σήμερα του Ελληνικού Στρατού και της Βιομηχανίας γενικότερα προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

  • Μελέτη και σχεδιασμό εξαρτημάτων και συγροτημάτων
  • Παραγωγή (Mηχανουργείο CNC, συγκολλήσεις, βαφή, συναρμολόγηση) και έλεγχος εξαρτημάτων και συγκροτημάτων στρατιωτικών οχημάτων
  • Επιλογή και εποπτεία Ελλήνων υποπρομηθευτών
  • Συντήρηση και εξυπηρέτηση

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2008, ISO3834-2, DIN2303-Q2-BK1 και DIN2303-Q3-BK1 και οι διαδικασίες παραγωγής μας καλύπτουν τις υψηλότερες ποιοτικές απαιτήσεις εγγυούμενες την ασφάλεια και την ακρίβεια των προϊόντων μας.

Δυνατά σημεία της εταιρίας:

  • Μηχανουργικές κατεργασίες ακριβείας
  • Πιστοποιημένες συγκολλήσεις
  • Συναρμολόγηση
  • Συντήρηση και εν συνεχεία υποστήριξη