ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Η μητρική μας εταιρία, η KNDS Deutschland, έχει την εποπτεία περισσότερων από 6.000 αρμάτων σε περισσότερα από 20 κράτη. Η εταιρία μας λειτουργεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και διαδικασιών της KNDS Deutschland και παρέχει ήδη, υπηρεσίες συντήρησης στον Ελληνικό Στρατό ως συνεργάτης του σε μονάδες όπως του Βελεστίνου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής.

Η επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, η διαρκής επικοινωνία με τις μονάδες και η αδιάλειπτη προμήθεια ανταλλακτικών αποτελούν εγγύηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των οχημάτων σας.

Εξυπηρέτηση πελατών:

 • Επιθεωρήσεις
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας
 • Ανίχνευση σφαλμάτων
 • Συντήρηση
 • Επισκευές
 • Τροποποιήσεις εξοπλισμού
 • Αναβάθμιση και βελτίωση χαρακτηριστικών απόδοσης
 • Παροχή συμβουλών
 • Εκπαίδευση


Διαχείριση ανταλλακτικών:

 • Απευθείας παραλαβή ανταλλακτικών από την αποθήκη
 • Αποθήκευση ανταλλακτικών για λογαριασμό πελατών
 • Πρόβλεψη αναγκών
 • Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης ανταλλακτικών για λογαριασμό των πελατών


Η παραγωγή των ανταλλακτικών γίνεται εντός της εταιρίας μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ομίλου KNDS Deutschland ή με προμήθεια από το αξιόπιστο δίκτυο προμηθευτών μας.

Έχουμε τη δυνατότητα να επισκευάσουμε επί τόπου πλήρη συγκροτήματα εξαρτημάτων, καθώς και να ελέγξουμε τη λειτουργία και την απόδοσή τους. Οι προαναφερθείσες εργασίες γίνονται είτε από δικό μας προσωπικό και υποδομές, είτε από τους δοκιμασμένους συνεργάτες μας.