ΓΝΩΣΗ, ΠΕΙΡΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η KNDS Greece απέδειξε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου LEO2HEL, πέρα από την τεχνογνωσία της στον τομέα της κατασκευής πολύπλοκων συγκροτημάτων, την ικανότητά της στον τομέα της διαχείρισης. Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου μεγάλος αριθμός τελικών προϊόντων περνούν παράλληλα από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Σε καθημερινή βάση παράγονται νέες παρτίδες προϊόντων διασφαλίζοντας την επιθυμητή ροή για την επίτευξη των στόχων.

Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στον τομέα της τεχνολογίας και της διαχείρισης, είναι οι εργαζόμενοί μας, οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται συνεχώς στο αντικείμενο εργασίας τους μέσω τακτικών σεμιναρίων.