ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό του τμήματος συναρμολόγησης διαθέτει την ικανότητα συναρμολόγησης απλών και πολύπλοκων συγκροτημάτων, εφαρμόζοντας πλήρως τα σχέδια και τις προδιαγραφές των πελατών.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης συγκροτημάτων.

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με ιδιοσυσκευές συναρμολόγησης, πλήρη σειρά εργαλείων και διατάξεις ελέγχου και δοκιμών των παραγώμενων συγκροτημάτων.