ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρία μας, με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – KNDS Hellas Single Member SA, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2001 ως 100% θυγατρική εταιρία της KNDS Deutschland GmbH & Co. KG.

Ο μητρικός όμιλος, που κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στον τομέα της κατασκευής τεθωρακισμένων τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενίσχυσε με αυτό το επιχειρηματικό βήμα τη μέχρι τώρα παρουσία του στην Ελλάδα και έθεσε τις βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση του έργου LEO2HEL, στα πλαίσια του οποίου ο Ελληνικός Στρατός αγόρασε 170 άρματα μάχης LEO2HEL και τις αντίστοιχες περιφερειακές συσκευές υποστήριξης. Ως συνεργάτης της εταιρίας KNDS Deutschland και του Ελληνικού Στρατού στον τομέα συμπαραγωγής και συντήρησης προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

  • Μελέτη και σχεδιασμό εξαρτημάτων και συγροτημάτων
  • Μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή πρωτοτύπων
  • Παραγωγή, συναρμολόγηση και έλεγχος εξαρτημάτων στρατιωτικών οχημάτων
  • Επιλογή και εποπτεία Ελλήνων υποπρομηθευτών
  • Υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας
  • Συνεργασία με τον Ελληνικό Στρατό για επί τόπου συντήρηση στις Μονάδες και τα Εργοστάσια Βάσης